Forretningsbetingelser

 

 

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser

Hjemmeservice Erhverv

 

 

Forsikring

Kit`s Service Kompagni har tegnet en lovpligtig hjemmeserviceforsikring. Kunstgenstande, smykker, penge eller lignende med en væsentlig værdi skal af kunden flyttes til et sikkert sted.

Aflysninger

Hvis kunden ønsker, at aflyse ydelsen eller ændre tidspunktet for ydelsen skal kunden gøre dette senest 7 dage før. Såfremt kunden holder ferie skal kunden aflyse rengøringen senest 14 dage før feriens start.

Aflysning af ydelsen kan ikke foretages i opsigelsesperioden.

Gennemføre den aftalte ydelse

Virksomheden er forpligtet til at gennemføre den aftalte ydelse, dog har virksomheden ret til at ændre tidspunktet/datoen på udførelsen af ydelsen.

Opsigelse

Kunden skal skriftlig opsige aftalen senest løbende måned + 30 dage og virksomheden skal skriftlig bekræfte modtagelsen af opsigelsen.

Kundeklager

Virksomheden skal registrere og behandle alle kundeklager. Skriftlige klager skal besvares skriftlig og mundtlige skal besvares mundtlig. Ved afvigelse i forhold til det aftalte skal virksomheden gennemføre en handling, som hindrer at afvigelsen gentager sig. Såfremt kunden ønsker at ydelsen gøres om eller ønsker et nedslag i den aftalte pris er kunden forpligtet til at klage skriftlig over ydelsen. Virksomheden skal modtage klagen senest dagen efter og virksomheden skal have mulighed for at se rengøringsområdet. Såfremt klagen ikke modtages rettidig vil klagen blive behandlet, men kunden har ingen krav på nedslag i den aftalte pris eller at ydelsen gøres om.

Nøgler

Virksomheden er forpligtet til at opbevare kundens nøgler på et sikkert sted. Adresse lister og nøgler må ikke opbevares sammen. Nøglerne skal være påsat en identifikation samt en nøglering som oplyser adressen på hjemmeservicevirksomheden. Såfremt nøglerne er bortkomne er virksomheden kun forpligtet til at udskifte nøglen i kundens hoveddør. Virksomheden har ret til at sende nøgler med Post Danmark eller anden distributør i en foret kuvert mellem virksomhed, rengøringsassistenten og kunden.

 

Betaling

Betalingsbetingelser: Netto kontant 8 dage.

 

Rente

Ved for sen betaling pålægges der 1,5% pr påbegyndt måned.

 

Lån af udstyr hos kunden

Kunden er ansvarlig for, at det aftalte rengøringsudstyr er i orden og at udstyret overholder krav, så rengøringsassistenten belastes mindst mulig. Kunden skal have støvsuger samt udstyr til al rengøring. Virksomheden er ikke ansvarlig såfremt rengøringsudstyret går i stykker ved normalt brug.

 

Tvist

Såfremt der er uenighed er der værneting i Københavns byret.

 

Hjemmeservice tilskud

Personer som er fyldt 65 eller derover og førtidspensionister er berettiget til hjemmeservice tilskud. Der gives max 6000 kr i tilskud pr. kvartal. Såfremt der udbetales for meget i tilskud eller kunden ikke er berettiget hæfter kunden selv for tilskuddet.

 

CPR-nummer ved hjemmeservicetilskud

Ved betaling skal kunden oplyse sit CPR.nummer. I modsat fald kan tilskudsbeløbet ikke udbetales og kunden er forpligtet til at betale hele bruttobeløbet til virksomheden. Hvis kunden betaler på posthus eller pengeinstitut vil CPR-nummeret ikke blive kendt af virksomheden, men alene af Erhvervs- og Selskabs- styrelsen. Såfremt kunden har glemt, at påføre CPR-nummeret ved betalingen, kan dette gøres efterfølgende.

 

Hjemmeservicetilskud

Hjemmeserviceloven giver tilskud på 30 % til følgende ydelser:

- Aftørring af flader i boligen

- Opvask, hvis det sker i forbindelse med anden rengøring

- Rengøring af toilet og bad

- Støvsugning, gulvvask og boning

- Rensning eller vask af tæpper gardiner, persienner m.v.

Rykker

Rykker gebyr 1: 50,00 kr.

Rykker gebyr 2: 75,00 kr.

Rykker gebyr 3: 100,00 kr.

Rykkerne vil blive fremsendt med 10 dages mellemrum.

Manglende CPR nummer: 50 kr

 

Såfremt kunden ikke betaler rettidig, har virksomheden ret til at ophøre med den aftalte ydelse og kræve fuld betaling i opsigelses perioden.

Helligdage

Såfremt kundens rengøringsdag falder på en Helligdag, vil denne rengøring automatisk blive aflyst.

 

 

Copyright © 2015 - Alle rettigheder forbeholdes Rengoeringnu.dk 1995-2015.